ЗАН

Тус цэцэрлэгийн  ЗАН нь 2016-2017 оны хичээлийн жилд  А. Ганчимэг  ахлагчтай  3 бүлгийн 6 багшийн бүрэлдэхүүнтэйгээр СӨБ-ын сургалтын Цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх  үйл ажиллагааг амжилттай  зохион байгуулан ажиллаж байна.... Дэлгэрэнгүй

Удирдлагын мэдээлэл

Баян-эрхт  Шархүүхэн    утас-95629526... Дэлгэрэнгүй

Эцэг эхийн булан

Эцэг эхийн булан... Дэлгэрэнгүй

Зөвлөгөө

зөвлөгөө... Дэлгэрэнгүй

БУЛГАН СУМЫН ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ДОТООД ЖУРАМ

2015 оны 10 сарын 14-ний өдрийн багш ажиллагсдын хуралдаанаар хэлэлцэн батлав.

Цэцэрлэгийн энэхүү дотоод журам нь цэцэрлэгийн нийт ажилтан нарт мөрдөгдөж тэдэнд үйлчлэх хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах бичиг баримт мөн.

Нэг.... Дэлгэрэнгүй

Манай цэцэрлэгийн түүх

Түүхэнд тэмдэглэгдэн үлдсэнээр анх 1963 онд сумын төвд “ Өндөр хошуу ” дэнж дээр 2 эсгий гэр барин эрхлэгчээр  Д.Чойсүрэн, багшаар Нюрва нар ажиллаж  20 хүүхдийг хүлээн авч үйл ажиллагааг эхлүүлснээр  тулгын чулуу тавигдан  улмаар 1975 онд... Дэлгэрэнгүй

Танилцуулга

Эрхэм зорилго

Хүүхэд бүрийг хайрлан хүндэтгэж, тэдний хүсэл сонирхол хэрэгцээг эрхэмлэн, тоглоомоор дамжуулан мэдлэг бүтээх, хөгжих, суралцах бүхий л идэвхт үйлийг дэмжсэн баяр баясгалантай орчин байна.

Уриа

Бүхнийг- Хүүхэд нэг бүрийн... Дэлгэрэнгүй