Танилцуулга

Эрхэм зорилго

Хүүхэд бүрийг хайрлан хүндэтгэж, тэдний хүсэл сонирхол хэрэгцээг эрхэмлэн, тоглоомоор дамжуулан мэдлэг бүтээх, хөгжих, суралцах бүхий л идэвхт үйлийг дэмжсэн баяр баясгалантай орчин байна.

Уриа

Бүхнийг- Хүүхэд нэг бүрийн хөгжлийн төлөө хамтдаа

Танилцуулга

Тус цэцэрлэг нь 2016-2017 оны хичээлийн жилд Б.Шархүүхэн эрхлэгчтэй 16 багш ажиллагсадтайгаар тойргийн 110 хүүхдэд СӨБ олгох үйл ажиллагааг зохион байгуулан  боловсролын зорилго зорилт, бодлого шийдвэрийг амжилттай хэрэгжүүлэн  ажиллаж байна.

 

Сэтгэгдэл