ЗАН

Тус цэцэрлэгийн  ЗАН нь 2016-2017 оны хичээлийн жилд  А. Ганчимэг  ахлагчтай  3 бүлгийн 6 багшийн бүрэлдэхүүнтэйгээр СӨБ-ын сургалтын Цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх  үйл ажиллагааг амжилттай  зохион байгуулан ажиллаж байна.

 

Сэтгэгдэл