Ангилал

ЗАН

Тус цэцэрлэгийн  ЗАН нь 2016-2017 оны хичээлийн жилд  А. Ганчимэг  ахлагчтай  3 бүлгийн 6 багшийн бүрэлдэхүүнтэйгээр СӨБ-ын сургалтын Цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх  үйл ажиллагааг амжилттай  зохион байгуулан ажиллаж байна.


Удирдлагын мэдээлэл

Баян-эрхт  Шархүүхэн    утас-95629526


БУЛГАН СУМЫН ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ДОТООД ЖУРАМ

2015 оны 10 сарын 14-ний өдрийн багш ажиллагсдын хуралдаанаар хэлэлцэн батлав. Цэцэрлэгийн энэхүү дотоод журам нь цэцэрлэгийн нийт ажилтан нарт мөрдөгдөж тэдэнд үйлчлэх хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах бичиг баримт мөн. Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1.Цэцэрлэгийн хөдөлмөрийн дотоод журмыг Монгол улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль , Төрийн албаны хууль, Боловсролын тухай хууль, Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль, Хүүхдийн эрхийн хууль ,Төсвийн тухай хууль бусад тогтоол шийдвэрийг үндэслэн боловсруулав.

Дэлгэрэнгүй


Манай цэцэрлэгийн түүх

Түүхэнд тэмдэглэгдэн үлдсэнээр анх 1963 онд сумын төвд “ Өндөр хошуу ” дэнж дээр 2 эсгий гэр барин эрхлэгчээр  Д.Чойсүрэн, багшаар Нюрва нар ажиллаж  20 хүүхдийг хүлээн авч үйл ажиллагааг эхлүүлснээр  тулгын чулуу тавигдан  улмаар 1975 онд “Хүүхдийн төлөө” фондын хөрөнгөөр 75 хүүхдийн хүчин чадал бүхий ясли цэцэрлэгийн комбинат баригдан 3 бүлэгт 70-80  хүүхдийг сурган хүмүүжүүлэх үйл ажиллагаагаа зохион байгуулж  байсан бөгөөд эрхлэгчээр: Д.Чойсүрэн,

Дэлгэрэнгүй


Танилцуулга

Эрхэм зорилго Хүүхэд бүрийг хайрлан хүндэтгэж, тэдний хүсэл сонирхол хэрэгцээг эрхэмлэн, тоглоомоор дамжуулан мэдлэг бүтээх, хөгжих, суралцах бүхий л идэвхт үйлийг дэмжсэн баяр баясгалантай орчин байна. Уриа Бүхнийг- Хүүхэд нэг бүрийн хөгжлийн төлөө хамтдаа Танилцуулга Тус цэцэрлэг нь 2016-2017 оны хичээлийн жилд Б.Шархүүхэн эрхлэгчтэй 16 багш ажиллагсадтайгаар тойргийн 110 хүүхдэд СӨБ олгох үйл ажиллагааг зохион байгуулан  боловсролын зорилго зорилт, бодлого шийдвэрийг амжилттай хэрэгжүүлэн  ажиллаж

Дэлгэрэнгүй